Turkey

EWL Coordination in Turkey

Avrupa Kadin Lobisi Turkiye Koordinasyonu

Turkish Coordination for the EWL | Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Koordinasyonu (AKLTK) | KA.DER

KA.DER is a women’s organization which advocates equal representation of women and men in all fields of life. KA.DER sees equality between women and men in all elected and appointed decison making bodies,where decisions concerning the society and the individuals are made, as a matter of democracy.

Women in Turkey have established their presence in different fields of social life. However, in top management positions and especially in politics, women are still too far away from being equally represented. KA.DER was established in March 1997, with a mission to eliminate inequality, to provide participation of all citizens in decisions, and to bring women’s experience and resolution ability into social and political arenas. KA.DER strives to increase the representation rate of women in all decision making bodies, both elected and appointed.


Avrupa Kadin Lobisi Turkiye Koordinasyonu | KA.DER

KA.DER, kadınların ve erkeklerin her alanda eşit olarak temsil edilmelerini savunan bir kadın örgütüdür. Toplumu ve bireyleri ilgilendiren kararların alındığı, seçim ve atama ile oluşan tüm karar organlarında kadın erkek eşitliğini demokrasinin bir gereği olarak kabul eder.

Türkiye’de kadınlar, farklı sosyal alanlarda varlıklarını kanıtladıkları halde üst düzey yönetimlerde, özellikle de siyasette, eşit temsilden hala çok uzak bir konumdadırlar. Bu eşitsizliği gidermek, tüm yurttaşların kararlara katılımını sağlamak, kadın deneyimi ve çözüm üretme yeteneğini sosyal ve siyasal alanlara kazandırmak amacıyla Mart 1997’de kurulan KA.DER, seçimle ve atamayla gelinen tüm karar organlarındaki kadın temsil oranlarını yükseltmek için çalışır.

KA.DER, siyaset alanının toplumsal yaşam üzerindeki tayin edici özelliğini göz önünde bulundurarak, öncelikle siyasette eşit temsilin sağlanmasını ana hedef olarak belirlemiştir. Siyaset alanında sağlanacak eşit temsil, kadın erkek eşitliğinin her alanda gerçekleşmesini kolaylaştıracaktır.

Contact details:

Facebook: www.facebook.com/kadinadaylaridesteklemedernegi/
Twitter: twitter.com/KA_DER_
Website: http://ka-der.org.tr/
Email: kader@ka-der.org.tr

Address:
İrfan Baştuğ Sok. Yuva 3 Apt. 8/10 34394,
Esentepe, Şişli, ISTANBUL
T: 02122732535

Women are stronger together

Get Involved