Slovakia

Slovak Women’s Lobby

European Women´s Lobby – EWL je koordinátorkou národných a medzinárodných ženských MVO z krajín EÚ s viac ako 2 500 ?lenskými organizáciami. Od roku 2004 je ako plnoprávna ?lenská organizácia prijatá aj Ženská loby Slovenska (ŽLS). ŽLS plní koordina?nú úlohu slovenských ženských MVO smerom k EWL.

Contact details:

Medena 5
SK - 81102 Bratislava
Tel: + 42 12544 30 889
Fax: +421 244 30 889
Email: mail(a)zenskaloby.sk
Website: www.zenskaloby.sk

Get Involved